dimecres, 31 d’octubre de 2018

CALENDARI DE RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 2018


DATA
ACCIÓ
06/11/2018
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament, de l’APIMA més representativa, de l’AA més representativa a secundària i, si escau, del representant empresarial.
07/11/2018
Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.
10/11/2018
Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
19/11/2018
A les 12’00 h. fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
20/11/2018
Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar de l’escrutini si hi ha empats.
27/11/2018
Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.