dijous, 21 de juny de 2018

Obra de teatre d'educació infantil!


Tot i que ja ens trobam a punt d'acabar aquest curs, encara tenim moltes coses a compartir. Avui, amb l'entrada de l'estiu, vos deixam amb una obra teatral "refrescant" realitzada amb molta il·lusió per l'alumnat d'educació infantil: "L'illa del Tresor..er".


dijous, 14 de juny de 2018

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE LES REUINONS DE PRINCIPI DE CURS

Benvolgudes famílies,
Us convidam a fer una valoració de les reunions que s'han duit a terme sobre el funcionament del proper curs escolar 2018/2019.
La vostra participació és important per poder millorar la tasca educativa, els serveis i l´escola en general.
Podeu emplenar aquest qüestionari anònim abans de dia 15 octubre, valorant cada ítem entre 1 i 10, essent 1 el de menys valoració i 10, la puntuació màxima.
El qüestionari és anònim, pel que us demanam que només l´emplenau una sola vegada.
Per a relitzar-ho, pitjau AQUI o damunt la següent imatge.

Gràcies per la vostra col·laboració.

dimarts, 5 de juny de 2018

Programa de reutilizació de llibres pel curs 2018-19
Benvolgudes famílies:
Les condicions per adherir-se al Programa de Reutilització i material didàctic pel curs 2018-19 són les següents:
·         Participants: Tots els alumnes de Primària:

o    1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària: obert per als qui vulguin adherir-s’hi.

·         Quotes :
o    1r i 2n i 3r d’Educació Primària: 25€

o     4t, 5è i 6è d’Educació Primària: 20€              
Aquest curs hem rebut l’ajuda de l’Ajuntament de Sa Pobla i de la Conselleria d’Educació i Universitat i es té previst que així continuï el proper curs, però sense especificar l’aportació econòmica. Aquestes quotes no són fixes, sinó que cada any varien en funció dels recursos econòmics i les ajudes rebudes.
·         Compromisos.
a)     Fer l’aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic del Centre aprovada pel consell escolar i entregar original o còpia del rebut bancari.
b)     Retornar, a final de curs, el material  que hauran utilitzat durant el curs al fons de llibres de text i que són de titularitat del centre, en bones condicions. La Comissió de Reutilització és l’òrgan encarregat de revisar tots els llibres.
c)     En cas d’haver-ne fet malbé algun material, l’alumne/a ha de pagar una penalització. Totes les penalitzacions són aprovades pel consell escolar i tenen el seu fonament en  les instruccions de la Conselleria d’Educació.
d)     Comprometre’s a l’adhesió al Programa un mínim de quatre cursos escolars. Per aquelles famílies que ja fa quatre anys poden tornar adherir-s’hi encara que només restin un o dos cursos per acabar l’E.P.
e)     Signar el Plec de condicions del Programa (es pot fer el dia que es faci entrega del rebut bancari).
 

ELS PARES O REPRESENTANTS LEGALS DE L’ALUMNE/-A HAN D’INGRESSAR LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR AL NÚMERO DE COMPTE DE L’ESCOLA A L’ENTITAT BANCÀRIA  BANKIA ( BMN SA NOSTRA), C/ Mercat, 19:
IBAN
ES18
2038
3293
9260
0000
3030
 FENT CONSTAR EL NOM, LLINATGES I NIVELL D’ENSENYAMENT DE L’ALUMNE /-A QUE FARÀ EN EL CURS QUE VE.
És obligat entregar personalment una còpia del rebut de l’ ingrés bancari  a la coordinadora del Programa, Maria P. Campins o a la  secretaria del centre, ja que també s’ha de signar el compromís de formar part del Programa de reutilització de llibres de text.
EL TERMINI PER FER L’INGRÉS ÉS DE L ‘1  AL 18 DE JUNY (AMBDÓS INCLOSOS).
NO S’OBRIRÀ ALTRE TERMINI EN EL MES DE SETEMBRE. Si no es respecte aquest termini, es perd el dret a participar en el programa.
PER MÉS INFORMACIÓ, POSAR-SE EN CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE O CONSULTAU ELS SEGÜENTS DOCUMENTS: