L'EDIFICI I EL NOM DE L'ESCOLA

L'ANTIC EDIFICI.  Per Alexandre Ballester, Cronista oficial de sa Pobla (Gavà 1933 - Sa Pobla, 30 de juny de 2011)

El comerciant pobler Miquel Aguiló Forteza de “Can Garroví”, que vivia al carrer Mercat 31, cap allà l’any 1918 va construir, com a magatzem, l’edifici conegut com “Can Garroví”. Al llarg dels anys vint s’hi celebraven molts de dinars de noces.
Quan la Guerra Civil (1936 – 1939),  l’exèrcit ocupà l’edifici convertint-lo en caserna de soldats.
El 25 d’abril de 1945, l’Ajuntament, era batle el senyor Rafel Barceló Tugores, va demanar a les autoritats militars la devolució de l’edifici.
 
El 14 de maig de 1946, essent batle el senyor Francesc Simó Blay, pels Serveis d’Intendència Militar, es tornen a l’Ajuntament els edificis de Can Garroví i Can Arabí (carrer Escola, actual Registre Civil)
El 19 de juliol de1946, es va cedir al Servicio Nacional del Trigo, la planta baixa de l’edifici de Can Garroví.
El 17 de setembre de 1946, l’Ajuntament va acordar: “Ceder la mitad del primer piso (que no de la planta baja) del edificio al Colegio de Segunda Enseñanza , a título precario, con el bien entendido que esta concesión no implica compromiso alguno por parte de esta corporación que podrá, en cualquier momento, disponer del local cuando lo exigiere algún servicio municipal, sin reclamación por parte del colegio”.
El 8 d’octubre de 1946 es concedeix una subvenció de deu mil pessetes al Col·legi d’Ensenyament Mitjà.
Jo, a quart de batxillerat, l’any 1946, vaig passar de la darrera planta de l’Escola Graduada a Can Garroví on vaig acabar, tres anys després, el batxillerat.
De l’any 1946, amb successives reformes, hi va continuar el Col·legi. A la planta baixa, una agrupació de mestres, Grau, Crespí, Soler, hi va tenir l’escola, fins a la definitiva i total reforma l’any 1992.

 
 
 
 
EL NOM DE L'ESCOLA
 
El CEIP Tresorer Cladera fou inaugurat el 28 de novembre de 1992, coincidint amb la Fira de Tardor de sa Pobla.
 
El Centre deu el seu nom a un fill il·lustre del poble, el sr. Cristòfol Josep Cladera i Company, polític i religiós que visqué entre els anys 1760 i 1816. Com a religiós, ocupà els càrrecs de canonge i tresorer de la Seu de Mallorca (1792) i com a il·lustrat va escriure nombroses obres històriques i literàries. També va tenir el títol de cronista de Palma (1807). El 1808, a Baiona, jurà la Constitució de Bonaparte, en nom de Mallorca. Acusat d'afrancesament, ja que va ser un membre destacat del govern espanyol de Josep I  (fou funcionari del ministerio d'interior), s'hagué d'exiliar a Portugal i a França. La possessió de Son Fe, de la qual n'era el propietari, va ser el seu refugi quan tornà de l'exili el 1814. Dos anys més tard va morir.

   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada