PERSONAL DEL CENTRE

  • EQUIP DIRECTIU: 
Directora:  Margalida Seguí Caimari (margalidasc@ceiptresorercladera.com)

Cap d'estudis:   Antònia Capó Siquier (antoniacs@ceiptresorercladera.com)

Secretària:   Antònia Gomila Torelló (antoniagt@ceiptresorercladera.com)
  • CLAUSTRE DE PROFESSORS:
4t EI :   JOANA LATORRE SOCÍAS (joanals@ceiptresorercladera.com)

5è EI A:   FRANCISCA Mª POMAR CABANELLAS (xiscapc@ceiptresorercladera.com)

5è EI B:  BÀRBARA CLADERA GOST (barbaracg@ceiptresorercladera.com)

6è EI:   CATALINA DURAN CLADERA (catalinadc@ceiptresorercladera.com)

+1 EI:  MARIA ÀNGELS SEGUÍ CRESPÍ (mariangels@ceiptresorercladera.com)- NOEMI MARCH BALLESTER (noemimb@ceiptresorercladera.com)

+1 EI Anglès:  AMÀLIA MATAS ÁLVAREZ (amaliama@ceiptresorercladera.com)

+ 1 EP Anglès: FRANCESC COMPANY CARRIÓ (francesccc@ceiptresorercladera.com)

+1 EP: MARGALIDA SEGUÍ  CAIMARI- MARGA LLULL SÁNCHEZ (margall@ceiptresorercladera.com) - M. MAGDALENA TROBAT SASTRE (mmagdalenats@ceiptresorercladera.com)

1r EP:   MARIA M GAYÀ BALLE (mariagb@ceiptresorercladera.com)

2n EP:  ENCARNA BONILLA ESCRIBANO (encarnabe@ceiptresorercladera.com)

3r EP:  MARGALIDA PAYERAS SOCIAS (margalidaps@ceiptresorercladera.com)

4t EP: A VICTÒRIA SOLER MUNTANER (victorisoler@ceiptresorercladera.com)

5è EP:  MIQUELA C FEMENIA CALDÉS (litafc@ceiptresorercladera.com)

6è EP:  MARIA P CAMPINS LLABRÉS (mariacll@ceiptresorercladera.com)

EF: ANDREU TRIAY SERRA (andreuts@ceiptresorercladera.com)

Música:  BARTOMEU CERDÀ COMAS (tomeucc@ceiptresorercladera.com)

Anglès:  MARIA ANTÒNIA SOLER SIMONET (mariaantoniass@ceiptresorercladera.com)

AL:   NÚRIA BORDOY EXPÓSITO (nuriabe@ceiptresorercladera.com) - ALBA DEL ROCIO VALERO RÍOS (albavr@ceiptresorercladera.com)

AD:   ANTÒNIA GOMILA TORELLÓ

PT:   ANTÒNIA CAPÓ SIQUIER - ELISABET SERRA SIQUIER (elisabetss@ceiptresorercladera.com) - CATALINA C. SOCIAS RAMON (catalinacsr@ceiptresorercladera.com) - MARIABEL SANCHO BRUNET (mariabelsb@ceiptresorercladera.com)- ISABEL POL TERRASSA (isabelpt@ceiptresorercladera.com)

ORIENTADORA: MARIA ISABEL SOLER SIMONET (mariabelss@ceiptresorercladera.com)


Religió: CARMEN VIDAL (carmenv@ceiptresorercladera.com)

  • PERSONAL NO DOCENT.

ATE:    ROSA GALINDO MORA 

  • PERSONAL DE SERVEIS.
Bidell:  MIQUEL ÀNGEL SERRA CLADERA

Auxiliar Menjador i Escoleta Matinera:  LLUÏSA  GARCIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada